Friday, November 12, 2010

ilmu..

~~
ilmu Allah itu merupakan nur (cahaya),bagaimana cahaya hendak menembusi hati dan jiwa andainya hati telah digelapkan dengan noda-noda hitam.

Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madariju As Salikin, mengatakan bahawa “Ilmu(agama) itu adalah pertunjuk, dan ia adalah ketinggalan dan pewaris nabi. Dan orang yang berilmu(agama) adalah generasi dan pewarisnya, dan dia(ilmu) adalah penghidup hati”.

Dan dalam kitab ad Diwan pula, Al-Imam Syafie mengadu kepada kepada Imam Wakie’ tentang buruknya hafalan dia, lalu Imam wakie’ memberitahu supaya tinggalkan maksiat. Dan katanya lagi kepada Imam Syafie ‘ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke hati seseorang yang melakukan maksiat”.

Orang yang berilmu adalah orang yang paling terang hatinya dan mampu menerangi orang lain.

No comments:

Post a Comment